Your search results

Blog Archives

Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất để c...

Th8 13, 2019
Hỏi: Tôi có miếng đất 120m2 (6x20m), trong đó đất ở là 37m2. Đối với phần đất còn lại, tôi có thể chuyển thành đất ...
Continue reading

Compare Listings